Адаптирана неусловна просторија у згради Општинске управе - Архива

За потребе Цивилне заштите општине Хан Пијесак, адаптирана је неусловна просторија у сутерену зграде Општинске управе.

Просторија је адаптирана у магацин, у који је одложена роба набављена за потребе Цивилне заштите.

Општина Хан Пијесак је адаптацију извршила сопственим средствима.