Mај 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1. одлука о усвајању извршења буџ 31.12.19

1a.РЕБАЛАНС 2. 2019 ОСТВАРЕЊЕ 31.12.19

2.Одлука о усвајању Извјештајa о  утрошку средстава од накнаде од продадје ШДС за  2019.

3.Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2019.г.

4.Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара

5.Одлука о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације

6.Одлука оприступању изради Плана управљања отпадом

7.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњем  обрачуну ЈЗУ Апотека за 2019.

8.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Апотеке за 2020.годину

9.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњем обрачуну ЈУ ВА за 2019.

10.Одлука о давању сагласности на Програм рада и фин. план Вет.амб. за 2020.г

11.Одлука о усвајању Извјештаја о пословању  ЈУ ЦОС Хан Пијесак за 2019.

12.Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за омладину и спорт за 2020.

13.Одлука о усвајању Извјештаја о раду у органима ЈКП Краљева Гора за 2019.г.

14.Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈКП „Краљева Гора“ са инфо. о водоснабд.

15.Одлука о усвајању извјештаја ОО Црвеног крста за 2019.г.

16.Одлука о усвајању извјештаја Борачке организације за 2019.г.

17.Закључак о усвајању Информације о пријављеним непокретностима са пореским рачунима и наплаћеним порезима за 2019.

18.Закључак о усвајању информације о стању привреде у општини ХП за 2019.г.

19.Закључак о усвајању Информације о упису у Централни регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак

20.Закључак о усвајању информације о стању пољопривреде на подручју општине

21. Закључак о усвајању Инф. о стању у области соц. и дјечије  заштите за 2019.г.

22.Закључак о усвајању Информације о стању јавног реда и мира на подручју општине Хан Пијесак

23.Закључак о усвајању Информације о упису ученика у први разред у школској 2020/2021. са освртом на материјални положај школе