Децембар 2018

17.12.2018 ДНЕВНИ РЕД

17.12.2018 1.Одлука о усвајању буџета за 2019.г.

17.12.2018. 1a.PRIJEDLOG 2019

17.12.2018 2.Одлука о извршењу буџета општине за 2019.

17.12.2018 3.ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ЗА 2018.г.

17.12.2018 4.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама за2018.г.

17.12.2018 5.ПЛАН ЧИШЋЕЊА ПУТЕВА