Јун 2024.

1. Одлука о расподјели Неутрошена новчана средства

2. одлука о усвајању нацрта ребаланса

2а. НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 2024

3. Одлука о усвајању извршења буџета 2024

3а. Извршење буџета 31.12.23

4. Одлука о усвајању извјештаја План инвестиција 2022

4а. Извјештај План инвестиција 2023

5. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада ШДС 2022

5а. Извјештај накнаде од шума 2023

6. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава од накнада за воде у 2022

6а. Извјештај Програм воде 2023

7. Одлука о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара

7а. Извјештај план ппз 2023

8. ПРОГРАМ ЗЕВ_ХП 2024

9. Одлука о давању сагласности

10. Одлука о усвајању извјештаја Борачке организације за 2023

11. Одлука о усвајању Извјештаја ОО ЦК 2023

12. Закључак о усвајању информације о стању јавног реда и мира за 2023.

13. Закључак о усвајању Информације Пореске управе 2024

14. Рјешење о формирању радне групе за израду стратегије развоја туризма