Фебруар 2018

28.02.2018. ДНЕВНИ РЕД

28.02.2018. 4.Одлука о преносу права својине на непокретностима БО

28.02.2018. 5.Програм утрошка средстава од накнада за воде за 2018.

28.02.2018. 6.Програм санације и одржавања локалних и некатегорисаних путева-2018.

28.02.2018. 7.Рјешење о рзрјешењу в.д. директора ЈУ Ветеринарске амбуланте Хан Пијесак

28.02.2018. 8.Рјешење о именовању директора ЈУ Ветеринарска амбуланта Х.П.

28.02.2018. 9.Рјешење о разрјешењу Управног одбора Ветеринарске амбуланте Х.П.

28.02.2018. 10.Рјешење о именовању управног одбора ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак

28.02.2018. 11. Рјешење о разрјешењу в.д. УО ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

28.02.2018. 12.Рјешење о именовању управног одбора ЈЗУ Дом здравља Хан Пијесак

28.02.2018. 13. Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Власеница

28.02.2018. 14. Одлука о усвајању извјештаја Правобранилаштва Источно Сарајево

28.02.2018. 15. Одлука о усвајању Извјештаја о раду адвоката из Власенице, као пуномоћника

28.02.2018. 16.Одлука о усвајању годишњег извјештаја Биро за 2017.г.