Форум грађана- МЗ Поджепље

Прошле седмице одржали смо први у низу форума грађана.
Становници МЗ Поджепље су дефинисали приоритетне пројекте, а фокус је био на опремању простора који би користила ова мјесна заједница.