Оглас о излагању нацрта измјене дијела Плана парцелације дијела индустријске зоне „Мекоте“ на ЈАВНИ УВИД

Оглас о излагању нацрта измјене дијела Пл. парцел. ИЗ Мекоте