Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења-додатни непредвиђени радови на санацији локалних путева и улица у општини Хан Пијесак

Информација о преговарачком поступку без обј. обавјештења