Обавјештење о одржавању сједнице СО поводом разматрања Одлуке о давању сагласности на издавање гаранције

Обавјештење о одржавању сједнице СО поводом разматрања Одлуке о давању сагласности на издавање гаранције