Измјена и допуна Плана јавних набавки из буџета општине Хан Пијесак за 2022. годину

Измјена и допуна плана ЈН за 2022.