Јун 2022.

1. Одлука о усвајању ребаланса 2022 1а. РЕБАЛАНСА

2. одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 2 

3. Измјене и допуне плана инвестиција 2022 ребаланс

4. Одлука о допунама Одлуке о комуналном реду на подручју општине Хан Пијесак

5. Одлука о усвајању Извјештаја независног ревизора

6. Одлука о усвајању извјештаја о раду општинских инспекција и ком. полиције

7. Одлука о усвајању Извјештаја о упису ученика у први разред

8. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Вет

9. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора УО ЈУ ВА

10. Конкурс – директор ЈУ Вет.

11. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова УО

12. Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање чланова УО ЈУ ВА

13. Конкурс – чланови УО ЈУ Ветеринарске

14. Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директора ЈУ Вет