Извршена реконструкција изворишта „Студенац“

Општина Хан Пијесак успјешно је реализовала процес реконструкције изворишта „Студенац“ које сада снадбјева водом насеље Чађавицу, дио Краљевог Поља и Викенд Насеље.

Пуштањем у рад овог изворишта, поменута насеља су добила додатну количину воде чиме се растеретило извориште „Краљева Гора“ и на тај начин се спречило учестало нестајање воде изазвано великим сушама.

Приликом реконструкције извршени су следећи радови: Измјена цијеви са каптаже према базену у дужини од 40 метара, те завршено бетонирање и хидроизолација.