Реконструкција дијела канализације отпадних вода, у градском насељу Хан-Пијесак – фаза 1“ успјешно реализован

Општина Хан Пијесак је уз финансијску подршку Развојног програма Уједињених нација (УНДП) кроз пројекат ИЛДП успјешно реализовала пројекат „Реконструкција дијела канализације отпадних вода, у градском насељу Хан-Пијесак – фаза 1“.
У оквиру ове фазе изграђена је нова траса фекалног канализационог колектора од полиетиленских канализационих цијеви промјера 500 и 315 mm и ревизионих окана од бетонских цијеви пречника 1000 mm са бетонским и ливено-жељезним поклопцима, са прихватањем постојећих секундарних колектора, као и санација и реконструкција постојеће септичке јаме са стављањем у функцију. Извођач радова је био „Технометал“ д.о.о. Власеница.
Циљеви пројекта су побољшање система одводње отпадних вода у урбаном дијелу општине Хан Пијесак те унапређење капацитета за управљање канализационом инфраструктуром од стране ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак.
Укупна вриједност пројекта је 112.000 КМ без ПДВ-а, од чега је учешће Општине Хан Пијесак 57.436 КМ, а финансијска подршка УНДП-а 54.564 КМ.