Јануар 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1.ОДЛУКА О ВИСИНИ ВРИЈЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

2.Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе

3.Одлука о утврђивању коначне гр. цијене м2

4.Одлука о усвајању Плана газдовања приватним шумама за2020.г.

5.Програм заједничке комуналне потрошње за 2020. г.

6. Одлука о исплати средстава ДЗ

7. Рјешење о рaзрјешењу в.д. директора ЈУ Центар за омладину и спорт

8. .Рјешење о именовању директора ЈУ Центар за омладину и спорт