ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Јавни конкурс за избор и именовање секретара Со-е

Пријава