Јавни позив избјеглицама из Босне и Херцеговине

Обавјештавамо Вас да је, дана 25.10.2021. године, објављен Јавни позив избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним особама у Федерацији Босне и Херцеговине и повратницима из Федерације Босне и Херцеговине за подношење пријава за обнову и реконструкцију стамбених јединица у циљу повратка на подручје општина Републике Српске и опћина Федерације Босне и Херцеговине.

Јавни позив остаје отворен до 25.11.2021. године и објављен је у дневним новинама „Ослобођење“.

Сходно наведеном, достављамо Вам Образац за пријаву и Јавне позиве, молимо да надлежне службе исте објаве на огласним плочама и wеб страницама своје Управе/Општине/Града.

Kонтакт особа је гђа Шевка Пало, шеф Одсјека у Федералном министарству расељених особа и избјеглица, контакт телефон: 033/648-880.