ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о. учесник у великом ЕУ пројекту

 

ЈКП „Краљева Гора“ д.о.о.,  у сарадњи са комуналним предузећима „12.септембар“ д.о.о.  из Бајине Баште и „Комуналац“ а.д. из Вишеграда, је узело учешће 16.новембра 2017. године на јавном позиву програма ИПА II прекогранична сарадња Србија и БиХ 2014-2020 са пројектом заштите животне средине, подстицање прилагођавања климатским промјенама и њиховог ублажавања, спрјечавања ризика и управљања ризицима са циљем унапређења одрживог планирања у области животне средине и подстицања биодиверзитета кроз повећање ефикасности јавних служби и пракси у управљању чврстим отпадом.

Од 130 пријављених пројеката крајем 2018.године у ужи избор прошло је њих 11 који су писали пуну апликацију у оквиру јавног позива, међу њима и пројекат Хан Пијеска, Бајине Баште и Вишеграда. Након поновне селекције пројекат под називом „Унапређење управљања чврстим отпадом у руралним срединама општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пијесак“ изабран је од стране комисије Владе Републике Србије, Министарства финансија, Одјељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране Европске Уније. Уговор вриједан 735.574,56 еура потписан је дана 19.07.2019.године.

Циљ пројекта је унапређење система управљања и одлагања чврстог отпада са планинских и брдских дијелова општине Хан Пијесак и партнерских општина, односно увођење рециклаже- примарне селекције отпада, раздвајање амбалажног отпада на мјесту настанка. Кроз овај пројекат ће бити набављена опрема за прикупљање и одвожење сувог отпада. Нови камион смећар запремине 15 м3 вриједности 95.000 Еура, трактор са приколицом са кипом и арњевима од 20.000 Еур, 20 контејнера запремине 5 м3 вриједности 21.000 Еур, вертикална преса за балирање у износу од 6.000 Еур, селекциона трака за раздвајање амбалаже 10.000 Еур, полиетиленске кесе за кориснике 150.000 комада вриједности 8.000 Еур.

Пројекат ће трајати 18 мјесеци. У току трајања пројекта спровешће се 10 кампања за подизање свијести о имплементацији еколошких стандарда у управљању чврстим отпадом у школама, сеоским и градским насељима у којима ће се вршити дистрибуција промо материјала у виду банера, флајера за дјецу, флајера за грађане, постера, мапа, значки и флеш меморија. Одржаће се 6 медијских кампања у све три општине по двије кампање на почетку и на крају пројекта. Одржаће се двије конференције. Уводна конференција ће се одржати у Бајиној Башти а завршна у Републици Српској.

У оквиру пројекта планирано је и доношење и усвајање 3 правних докумената  у погледу управљања чврстим отпадом. Биће израђени Локални план управљања отпадом, локалне одлуке о управљању отпадом и средњорочне планове за развој локалних ЈКП.

Очекивани резултати овог пројекта су покренут процес примарне селекције отпада на мјесту настанка (принцип мокри-суви отпад), смањен негативан утицај отпада на животну средину на територији општине Хан Пијесак, успостављен систем сакупљања отпада са цјелокупне територије укључујући рурална подручја.

Овај пројекта кофинансира Европска Унија.