О Г Л А С о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације

22.06.2020. – О Г Л А С