ЈКП КРАЉЕВА ГОРА ДОО НАБАВИЛО ПОЛОВНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО - Архива

ЈКП Краљева Гора Доо набавило је половно теренско возило марке Нисан
Навара Д40, типа Pick Up.
Вриједност набавке возила износи 17.900,00 КМ са ПДВ-ом. Поступак јавне набавке спроведен је путем конкурентског захтјева. Уговор о набавци склопљен је са фирмом Метаго Доо Бања Лука као најповољнијем понуђачем. Средства за набавку обезбјеђена су дијелом кредитном линијом, а дијелом споственим средствима.