Конкурс за израду идејног рјешења за уређење зелених парковских површина на Борачком брду у Хан Пијеску

06.03.2020. – Konkurs za izradu idejnog rješenja park B.Brdo sa prilozima

Обавјештење о набавци_Конкурс парк Б.брдо

Projektni zadatak Park B.brdo sa prilozima

Izvod iz katastra

Geodetska podloga

Izvod iz Urbanističkog plana

Situacija kod Stadiona