Одржана XXXIV редовна сједница Скупштине

На XXXIV сједници Скупштине општине одржане дана 04.03.2020. са почетком у 10 часова присутно 12 одборника, три одборника оправдано одсутна.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

На Скупштини се разматрало 12 тачака Дневног реда.

Извод из записника са XXXIII редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 30.01.2020. год., није усвојен због примједбе одборника Мила Голијана да наводе у Тачки 2. и 6. није тако рекао. Свих 12 одборника усвојило његову примједбу, те ће се тонски преслушати утвђене тачке и провјерити тачност навода.

Већином гласова усвојена је Измјена Плана утрошка средстава од од накнаде од продаје ШДС за 2019. годину, План утрошка средстава од накнаде од продаје ШДС за 2020. годину, План инвестиција и капиталних улагања Општине Хан Пијесак за 2020. годину, Извјештај о раду Адвоката о судским споровима за општину Хан Пијесак за 2019. годину, Извјештај Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника Источно Сарајево о судским споровима на дан 31.12.2019. године, Извјештај о раду Правобранилаштва РС, сједиште замјеника Власеница за период од 01.01. до 31.12.2019. године, Информација о стању у области запошљавања и реализацији програма запошљавања на подручју општине Хан Пијесак, Изјештај о раду Скупштине Хан Пијесак за 2019. годину.

 

Једногласно су усвојене тачке Плана утрошка средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2020. годину, Програм утрошка средстава од накнаде за воде за 2020. годину  и План заштите од пожара општине Хан Пијесак.

 

Одборничких питања није било.

Сједница Скупштине општине завршена у 11:05h.