„Круна развоја привреде“ за Општину Хан Пијесак - Архива

LRC doo Sarajevo, као најстарија и највећа бонитетна компанија у БиХ, посједује значајну базу података о свим регистрованим БХ привредницима.

На темељу анализа, LRC doo Sarajevo је Општини Хан Пијесак додијелила „Круну развоја привреде Босне и Херцеговине“, као потврду да је општина Хан Пијесак испунила критеријуме Пројекта градови, општине бизнис у категорији  малих општина за 2019. годину, а који се огледају у расту прихода, расту запослених и расту извоза.