Септембар 2 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1. Пословник о допуни Пословника СО-е

2. Одлука о усвајању Нацрта просторног плана

3. План отклањања неправилности – Ревизија 2019

4. Закључак