ОБАВЈЕШТЕЊЕ о локацијaма Бирачких мјеста за гласање на Општим изборима у октобру 2022. год.

Локације Бирачких мјеста