ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Обавјештавају се пензионери са територије општине Хан Пијесак да се од 01.08.2022. године подносе пријаве за додјелу новчаних средстава пензионерима на основу Одлуке о условима и начину расподјеле средстава пензионерима са подручја општине Хан  Пијесак у 2022. години (Сл.гласник Општине Хан Пијесак број 14/21 и 5/22).

Право на помоћ остварују пензионери са пребивалиштем на подручју општине Хан Пијесак који примају пензију мању од најниже плате у Републици Српској која износи 650 КМ, а која укључује и евентуалну инострану пензију која се директно исплаћује. Уколико пензионер сам издржава друго лице у заједничком домаћинству (незапосленог супружника, брата, сестру, или дијете) граница пензије је 800 КМ за једно издржавано лице, а 1000 КМ за два и више издржаваних лица.

Право на  помоћ се  остварује подношењем  захтјева  на прописаном обрасцу који се  налази у прилогу  обавјештења.  Захтјев се подноси лично у  Центру за социјални  рад  у  периоду  од 01.08.2022. до 31.08.2022. године. Уз захтјев се прилаже копија посљедњег чека од пензије и копија личне карте. Испуњеност осталих услова, као и провјеру истинитости датих података утврдиће Општина Хан Пијесак по службеној дужности.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                Слободан Ђурић

Образац П1 пензионери