Обавјештење о потписивању Уговора о обављању приправничког стажа - Архива