Усвојена Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2018-2027. година

На посљедњој сједници Скупштине општине Хан Пијесак која је одржана 28.09.2018. године, усвојена је Стратегија развоја општине Хан Пијесак за период 2018-2027. година. Стратегију развоја општине Хан Пијесак израдио је Развојни тим Општине Хан Пијесак уз подршку Пројекта интегрисаног локалног развоја (ILDP), који представља заједничку иницијативу Швајцарске владе и Развојног програма Уједињених нација (UNDP) у периоду септембар 2017 – септембар 2018. године.

Са израдом стратешког развојног документа за општину Хан Пијесак отпочело се након потписивања Меморандума о сарадњи између Општине Хан Пијесак и UNDP-а у 2017. години који је дефинисао права и обавезе потписница и чиме је и започела имплементација Пројекта интегрисаног локалног развоја на подручју општине Хан Пијесак. На самом почетку именован је Општински развојни тим (ОРТ) који је имао главну улогу у активностима израде документа. По именовању ОРТ-а формирана је и Партнерска група – локално партнерство за развој као посебно савјетодавно тијело сачињено од представника локалних актера чије дјелатности обухватају економски, друштвени и аспект заштите животне средине, што је у складу с основним стратешким усмјерењима. Партнерска група је током израде документа представљала један од кључних механизама грађанског учешћа гдје су представници различитих циљних група и најзначајнијих актера имали могућност да активно учествују и дају свој допринос обликовању најважнијег развојног документа на подручју општине Хан Пијесак.

При изради Стратегије локалног развоја општине Хан Пијесак кориштена је МиПРО методологија (Методологија интегрисаног приступа развоју општина).

Стратегија са пратећим документима доступна је на линку: https://hanpijesak.org/strategija-razvoja/