Обавјештење становништву о анкетирању домаћинстава - Архива

Обавјештавамо вас да ће у периоду од 17.09. до 09.10.2019. године статистичке инситуције у Босни и Херцеговини анкетирати узорком изабрана домаћинства, а са циљем формирања новог Оквира за избор узорка. Анкетирање на територији Републике Српске, па тако и наше општине, ће вршити анкетари који ће имати акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.

Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе.