Обавјештење за пензионере

Обавјештавају се пензионери са територије општине Хан Пијесак да је Одлука о условима и начину расподјеле средстава ступила на снагу 04.05.2021. године (у прилогу).

Право на помоћ остварују пензионери, са пребивалиштем на подручју општине Хан Пијесак који примају пензију мању од најниже плате у Републици Српској која износи 520 КМ, а која укључује и евентуалну инострану пензију која се директно исплаћује. Уколико пензионер сам издржава друго лице у заједничком домаћинству (незапосленог супружника, брата, сестру, или дијете) граница пензије је 800 КМ за једно издржавано лице, а 1000 КМ за два и више издржаваних лица.

Право на помоћ се остварује подношењем захтјева на прописаном обрасцу који се налази у прилогу обавјештења. Захтјев се подноси лично у Центру за социјални рад у року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке (до 03.06.2021.). Уз захтјев се прилаже копија последњег чека од пензије и копија личне карте. Испуњеност осталих услова, као и провјеру истинитости датих података утврдиће Општина Хан Пијесак по службеној дужности.
Образац П1 пензионери
Одлука о условима и начину расподјеле средстава пензионерима