Обавјештење за пољопривреднике

Обавјештавају се пољопривредници са подручја општине Хан Пијесак да је Програм подстицаја пољопривредне производње за 2021. годину ступио на снагу 04.05.2021. године (у прилогу).

Право на подстицаје остварују физичка и правна лица са пребивалиштем, односно сједиштем на подручју општине Хан Пијесак, који су регистровани као пољопривредна газдинства.

Подстицајна средства овим програмом биће исплаћена за подршку директној производњи у сточарству у виду премије за производњу млијека у износу од 0,10 КМ/литар произведеног и предатог млијека (регистрованом откуппљивачу или прерађивачу млијека) и у виду премије за узгој квалитетно-приплодних грла у систему крава-теле у износу 100,00 КМ/по грлу.

Право на подстицајна средства се остварује подношењем захтјева на једном од образаца који се налазе у прилогу овог обавјештења, уз који се прилаже потребна пратећа документација.

Остали услови и критеријуми, као и рокови те начин исплате средстава детаљније су прописани Програмом.

Захтјеви се подносе лично код службеника за послове пољопривреде, Момирке Поњарац, гдје се могу и преузети обрасци и добити помоћ при попуњавању захтјева.
Обрасци:
Образац 1а пољопривреда_мјера 1_физичка лица
Образац 1б пољопривреда_мјера 1_правна лица
Образац 2а пољопривреда_мјера 2_физичка лица
Образац 2б пољопривреда_мјера 2_правна лица
Програм подстицаја пољопривредне производње за 2021