Одлука о додјели уговора – Израда Главног архитектонског пројекта, који обухвата ЗОНУ 1, ЗОНУ 2, ЗОНУ 3, ЗОНУ 4, ЗОНУ 5, ЗОНУ 6, на основу идејног рјешења зелених парковских површина на Борачком Брду, без ЗОНЕ 7 (Фаза 1)

12.11.2020. – Одлука о додјели уговора – главни пројекат Б.Брдо, фазе 1-6