Урађен главни пројекат водоводног система за насеља Боровине, Плане, Ријеке и Јеловци у општини Хан Пијесак – Фаза 1

Предузеће за извођење грађевинско-занатских радова и пројектовање Гралекс д.о.о. Пале, урадило је, за потребе Општине Хан Пијесак као инвеститора, главни пројекат водоводног система за насеља Боровине, Плане, Ријеке и Јеловци у општини Хан Пијесак – Фаза 1.

Предмет овог Пројекта је изградња нове водоводне мреже и хидротехничких објеката (пумпна станица, резервоари) за села Боровине, Плане, Ријеке, Јеловци и објекат шумског газдинства.