Одлука о додјели уговора-организација концерта Халида Бешлића (угоститељске, услуге, обезбјеђење и уређење простора)

Одлука о додјели уговора_организација концерта