Јул 2022.

1. Oдлука о приступању изради Урбанистичког пројекта

1а. Положај и границе обухвата

2. Одлука о усвајању Извјештаја о арду Начелника општине и општинске управе

3. Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима ППБ и РВИ.

4. Одлука о усвајању Извјештаја о стању од заштите од пожара

5. Закључак о усвајању Информације, о упису уцентрални регистар предузетника на подручју општине Хан Пијесак

6. Закључак о усвајању Инфорамције у обл. заштите живот.

7. Закључак о додјели признања

8. одлука о измјени одлуке о именовању Комисије

9. Рјешење о разрјешењу в.д. чланова УО ДЗ

10. Рјешење о именовању чланова УО ДЗ

11. Рјешење о разрјешењу чланова УО Апотеке

12. Рјешење о именовању в.д. чланова УО Апотеке