Одлука о избору најповољнијег понуђача- Реконструкција дијела канализације отпадних вода у градском насељу Хан Пијесак-фаза 1

16.10.2020. – Одлука о избору најповољнијег понуђача – канализација, 1 фаза