Одражана 35. редовна сједница Скупштине општине Хан Пијесак

XXXV редовна сједница Скупштине општине одржана дана 20.03.2020. године са почетком у 10 часова.

У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, сједница одржана са мјерама опреза и превенције ширења новог вируса Корона. Прије уласка у скупштинску салу подијељене маске и извршена дезинфекција руку, а током саме сједнице одборници и присутни сједили на прописаној удаљености.

До 6. тачке Дневног реда присутно 13 одборника, од 6. тачке присутно 14 одборника, један одборник оправдано одсутан.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом разматране су тачке  Дневног реда.

Извод из записника са XXXIII редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 30.01.2020. год., Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Хан Пијесак, Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Хан Пијесак за 2020. годину, Годишњи план превентивне дезинсекције и дератизације подручја општине Хан Пијесак усвојени једногласно.

Извод из записника са XXXIV редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 30.01.2020. год., Нацрт Ребаланса  буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину са приједлогом Одлуке о усвајању, Одлука о висини закупнине градског грађевинског земљишта које се даје у закуп лицитацијом, Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља ,,Др Миленко Наранчић“ за 2019. годину, Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља ,,Др Миленко Наранчић“ Хан Пијесак за 2020. годину усвојене су већином гласова.

Одборничких и Текућих питања није било.