Март 2 – 2020

ДНЕВНИ РЕД

1. одлука о усвајању нацрта ребаланса 1 СО

1a. РЕБАЛАНС 1 2020

2. Одлука о висини закупнине градског грађевинског земљишта које се даје у закуп лицитацијом

3. Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације

4. Програм мјера за спрјечавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести

5. Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације

6. Одлука о усвајању годишњег извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља за 2019.г.

7. Одлука о давању сагласности на Програм рада и финансијски план за 2020 г. ЈЗУ Дом здравља