Одржан састанак Начелника са пољопривредницима

На иницијативу начелника општине Слободана Ђурића, у просторијама Општине Хан Пијесак дана 10.03.2021. године, одржан је састанак са пољопривредницима ради разговора о подстицајима пољопривреди који се планирају уврстити у ребаланс буџета за 2021. годину. Састанку је присуствовао и начелник општине Источни Стари Град, Бојо Гашановић који је подијелио искуства са своје општине те презентовао пројекат изградње тржнице на Требевићу, при чему је договорено да се Општини Хан Пијесак уступе 3 стола/тезге за продају пољопривредних производа.
Начелник Слободан Ђурић је изложио концепт подстицаја те позвао пољопривреднике да делегирају 3 представника који ће бити укључени у разраду критеријума и дефисање правилника. Договорено је да то буду представници пољопривредних удружења из Хан Пијеска: Општинског удружења пољопривредних произвођача, Удружења жена „Романијски скоруп-кајмак“ и Удружења пољопривредника „Вучко“.
Саслушани су проблеми пољопривредника и договорене су активности које Општина може да предуземе како би се проблеми рјешавали. Кључни проблеми су везани за  услове пласмана пољопривредних производа и у том погледу Општина ће са своје стране иницирати да се преко Пољопривредног кластера Сарајавско-романијске регије, као релевантног актера у пољопривредном сектору покрену активности у циљу заштите локаних произвођача.
Такође, пољопривредницима је презентована намјера Општине Хан Пијесак да се покрене процес издавања пољопривредног земљишта у закуп и концесију. До краја марта ове године Општина је дужна да надлежном Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске достави програм кориштења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске. Пољопривредници су позвани да искажу своје потребе те да захтјеве доставе у наредних 7 дана како би се што квалитетније припремио приједлог кориштења наведеног земљишта.