Одржана XXVII редовна сједница Скупштине општине

На сједници Скупштине општине одржаној 21.06.2019. године (петак) у 10:00 расправљало се о седам тачака Дневног реда: Извод из записника са XXVI редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана  17.05.2019. године, Приједлог Одлуке о именовању доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе (мртвозорник) и висини накнаде за обављање прегледа умрлог лица, Приједлог Програма мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Хан Пијесак за 2019. годину, Приједлог Програма мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Хан Пијесак, Приједлог годишњег плана систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Хан Пијесак, Приједлог за додјелу признања почасног грађанина општине Хан Пијесак и

Информација о упису ученика у школску 2019/2020. годину са освртом на  материјлни положај основне школе.

Све тачке усвојене су једногласно.