Одржана XXXI редовна сједница СО-е

На XXXI сједници Скупштине општине одржане дана 15.11.2019. са почетком у 10 часова присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

Дневни ред једногласно усвојен. Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом кренуло се на разматрање тачака Дневног реда.

Извод из записника са XXX редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 11.10.2019. год., Извод из записника са III ванредне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржана дана 31.10.2019. године усвојени једногласно.

На XXXI  сједници разматрао се и Нацрт буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину са приједлогом одлуке о усвајању. На нацрт буџета поднијета су два амандмана од стране Начелника општине по препоруци Министарства финансија који су усвојени већином гласова, као и сам Нацрт буџета са усвојеним амандманима.

Нацрт буџета за 2020. годину планиран је у износу од 3.500.000,00КМ

Већином гласова усвојена је и Одлука  о измјени одлуке о приступању изради зонинг плана подручја посебне намјене за планиране туристичке садржаје.

Једногласно су усвојене сљедеће одлуке: Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације; Разрјешење директора ЈУ Центар за омладину и спорт ,,Поглед“ Хан Пијесак; Именовање вршиоца дужности директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак; Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак; Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак; Текст јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак; Одлука о именовању Комисије за спровођење поступка и избора директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак као и Рјешење о измјени Рјешења о именовању комисије за примопредају дужности између директора ЈУ Центар за омладину и спорт  ,,Поглед“ Хан Пијесак.

Одборничких и Текућих питања није било.