Новембар 2019.

1.Oдлука о усвајању нацрта буџета за 2020

1а.NACRT BUDŽETA 2020

2.Одлука о приступању израде Зонинг плана подручја посебне намјене за планирање туристичке садржаје

3.Одлука о продаји градског грађевинског земљишта-гараже

4.Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

5.Рјешење о именовању вршиоца дужности директо ЈУ Центра за омладину и спрот

6.Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈУ Центра за омладину и спорт Поглед

7.Одлука о утврђивању критерија за избор и именовање директора ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак

8.Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Центра за омладину и спорт Поглед

9.Одлука о именовању Комисије за избор и именовање директор ЈУ Центар за омладину и спорт Поглед Хан Пијесак