Oдржана XXXIX сједница Скупштине општине Хан Пијесак

XXXIX сједница Скупштине општине Хан Пијесак одржана је дана 06.08.2020. са почетком у 10 часова.

Одборници и присутни испоштовали мјере превенције у борби против ЦОВИД-19 те се сједница одржава уз обавезно ношење маски, дезинфекцију руку те уз држање неопходне дистанце.

Присутно 13 одборника, два одборника оправдано одсутна.

 

Предложен Дневни ред од девет тачака допуњен је још једном тачком и једногласно усвојен.

Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом разматране су тачке  Дневног реда.

Извод из записника са XXXVIII  редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 26.06.2020. год. усвојен једногласно као и Извод из записника са IV ванредне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак.

Једногласно су усвојене сљедеће тачке Дневног реда:

  • Рјешење о допуни Рјешења о именовању в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад
  • Одлука о усвајању Програма санитарне заштите изворишта ,,Краљева Гора“, водоснабдијевање општине Хан Пијесак
  • Додјела награда и признања поводом Дана општине Хан Пијесак – 9. август, Св. Великомученик Пантелејмон
  • Гендер акциони план општине Хан Пијесак за период од 2020.-2024. године

Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије локалног развоја општине Хан Пијесак за 2019. годину подржало је 10 (десет) одборника док су 3 (три) била уздржана те је Извјештај усвојен већином гласова.

Одборничких питања није било.

Под текућим питањимаодговорено је на једно одборничко питање.

Предсједница СО-е пренијела је ријечи похвале и захвалности од стране Шефа теренског уреда OSCE-a упућене начелнику и одборницима за хуман гест одрицања одборничке накнаде за нашег суграђанина.

Такође, поводом Дана општине одборницима је уручена позивница за присуство I Свечаној сједници Скупштине општине на којој ће бити уручене Захвалнице и Програм поводом прославе који ће бити усклађен са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

 

Сједница Скупштине општине завршена у 11:00