Одржана XXXVI сједница Скупштине општине

XXXVI сједница Скупштине општине одржана је дана 23.04.2020. са почетком у 10 часова.

Услијед новонастале ситуације, а у циљу поштовања свих мјера и прописа о заштити од COVID-19, скупштина је одржана у Центру за омладину и спорт гдје се испоштовао безбједан размак између одборника са обавезним ношења маски и рукавица, као и дезинфиковањем простора.

Присутно 13 одборника, два одборника су оправдано одсутна.

Дневни ред једногласно усвојен.

Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом разматране су тачке  Дневног реда.

Извод из записника са XXXV редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 20.03.2020. год. усвојен једногласно.

На приједлог Ребаланса  буџета општине Хан Пијесак за 2020. годину са приједлогом Одлуке о усвајању, упућен је један амандман од стране начелника Општине. Ребаланс буџета општине Хан Пијесак за 2020. године, са усвојеним амандманом усвојен већином гласова.

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о извршењу буџета Хан Пијесак за 2020. усвојена већином гласова.

На приједлог Измјена и допуна плана инвестиција и капиталних улагања општине Хан Пијесак за 2020. годину начелник поднио амандман. Након усвојеног амандмана  усвојена је Измјена и допуна плана инвестиција и капиталних улагања општине Хан Пијесак за 2020. годину у цијелини са усвојеним амандманом.

Под текућим питањима јавили су се за ријеч Миле Голијан, Радомир Ребић, Љубица Терзић, , Јанко Голијан, Рамо Чардаковић, Владо Остојић.

Одборничких питања није било.

Сједница Скупштине општине завршена у 11:25.