АПРИЛ 2020

ДНЕВНИ РЕД

1. Одлука о усвајању приједлога ребаланса 1

1а РЕБАЛАНС 1 2020

2. Одлука о измјенама одлуке о изврш буџ реб 1

3. План инвестиција 2020 – измјене реб.1