Одржана XXXVII редовна сједница Скупштине општине

XXXVII сједница Скупштине општине Хан Пијесак одржана је дана 29.05.2020. са почетком у 10 часова.

Услијед тренутне ситуације, а у циљу поштовања свих мјера и прописа о заштити од COVID-19, и данашња скупштина одржана је у Центру за омладину и спорт гдје се испоштовао безбједан размак између одборника, извјестилаца, гостију са обавезним ношења заштитних маски, као и дезинфиковањем простора.

Присутно 14 одборника, један одборник оправдано одсутан.

Дневни ред једногласно усвојен.

Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом разматране су тачке  Дневног реда.

Извод из записника са XXXVI  редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 23.04..2020. год. усвојен већином гласова.

Након расправа о наведеним тачкама усвајају се већином гласова: Извјештај о извршењу буџета општине Хан Пијесак за 2019. и Извјештај о утрошку средстава од накнаде од продаје ШДС у 2019. години

Једногласно су усвојене сљедеће тачке Дневног реда:

 • Извјештај о утрошку средстава од накнаде за воде у 2019. години
 • Извјештај о утрошку средстава за финансирање посебних мјера заштите од пожара у 2019. години
 • Одлука о давању у закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта путем лицитације
 • Одлука о приступању изради Плана управљања отпадом општине Хан Пијесак
 • Извјештај о раду ЈЗУ Апотека ,,Хан Пијесак“ Хан Пијесак за 2019. годину
 • Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека ,,Хан Пијесак“ Хан Пијесак за 2020. годину
 • Извјештај о раду ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак за 2019. годину
 • Програм рада и финансијски план ЈУ Ветеринарска амбуланта Хан Пијесак за 2020. годину
 • Извјештај о раду ЈУ Центар за омладину и спорт „Поглед“ Хан Пијесак за 2019. годину
 • Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за омладфину и спорт ,,Поглед“ Хан Пијесак за 2020. годину
 • Извјештај о раду у органима ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. Хан Пијесак за 2019. годину
 • Извјештај о раду ЈКП ,,Краљева Гора“ д.о.о. са информацијом о водоснабдијевању на подручју општине Хан Пијесак
 • Извјештај о раду Општинске организације Црвеног Крста за 2019. годину
 • Извјештај о раду Општинске борачке организације за 2019. годину
 • Информација о пријављеним непокретностима са пореским рачунима и наплаћеним порезима на подручју општине Хан Пијесак
 • Информација о стању у привреди на подручју општине Хан Пијесак за 2019. годину
 • Информација о упису у Централни регистар предузетника са подручја општине Хан Пијесак
 • Информација о стању у области пољопривреде на подручју општине Хан Пијесак за 2019. годину
 • Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Хан Пијесак
 • Информација о стању јавног реда и мира, безбједности и имовине на подручју Полицијске станице Хан Пијесак
 • Информација о упису ученика у први разред у школској 202072021. години са освртом на материјални положај школе

 

Сједница Скупштине општине завршена у 11:20.