Одржана XXXVIII сједница Скупштине општине Хан Пијесак

XXXVIII сједница Скупштине општине Хан Пијесак одржана је дана 26.06.2020. са почетком у 10 часова.

Одборници и присутни испоштовали мјере превенције у борби против ЦОВИД-19 те се сједница одржава уз обавезно ношење маски, дезинфекцију руку те уз држање неопходне дистанце.

Присутно 12 одборника, три одборника оправдано одсутна.

 

Предложен Дневни ред од десет тачака допуњен је још једном тачком и једногласно усвојен.

Након извјештавања предсједника Комисије за прописе и статутарна питања Цвика Тодића  о усаглашености тачака Дневног реда са Законом разматране су тачке  Дневног реда.

Извод из записника са XXXVII  редовне сједнице Скупштине општине Хан Пијесак одржане дана 29.05.2020. год. усвојен једногласно.

Једногласно су усвојене сљедеће тачке Дневног реда:

  • Одлука о уступању просторија на кориштење Јавној установи Центар за социјални рад Хан Пијесак
  • Информација о раду Комуналне полиције за период од 01.07. – 31.12.2019. године
  • Извјештај општинског штаба за ванредне ситуације са Информацијом о утрошеним средствима за набавку опреме и материјала у сврху заштите становништва против заразе вирусом корона
  • Извјештај о раду општинских инспекција за период од 01.07.-31.12.2019. године
  • Информација о стању заштите од пожара на подручју општине Хан пијесак
  • Извјештај о статусним питањима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца
  • Разрјешење Начелника одјељења за управљање развојем, привреду, финансије и друштвене дјелатности

О тачки 9. Именовање в.д. Начелника одјељења за управљање развојем , привреду, финансије и друштвене дјелатности Скупштина се није изјашњавала јер Начелник општине као законски предлагач није изнио Скупштини приједлог о коме би се гласало, с тим у вези Скупштина  ће донијети Закључак.

Одборничких питања није било.

Сједница Скупштине општине завршена у 10:35