Јун 2020.

ДНЕВНИ РЕД

1.Одлука о давању на просторија на кориштење Центру за соц. рад

2. Закључак о усвајању Информације о раду Комуналне полиције

3. Одлука о усвајању Извјештаја општинског штаба за ван. ситуације

4. Закључак о усвајању Информације о стању од заштите од пожара

5. Одлука о усвајању Извјештаја о статусним питањима ППБ и РВИ.

6. Одлука о усвајању Извјештаја општинских инспекција

7. Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења

8.Закључак