Оглас о излагању Нацрта Урбанистичког пројекта „Краљево насеље“ на ЈАВНИ УВИД -ДРУГИ ПУТ

Оглас о излагању Урбанистичког пројекта Краљево насеље ДРУГИ ПУТ