Оглас о излагању нацрта Плана парцелације проширења градског гробља „Богаз“ на јавни увид

204

Оглас – План парцелације