Општина Хан Пијесак набавила уређај за узбуњивање становништва - Архива

У случају појаве опасности или настанка одређене елементарне непогоде или друге несреће  која може угрозити живот и здравље људи, материјална добра и животну средину, спроводи се обавјештавање и узбуњивање становништва с циљем да се благовремено предузму мјере и задаци заштите и спасавања.

У те сврхе, Општина Хан Пијесак је, од добављача „МИБО Комуникације“ доо Сарајево,  набавила електронску сирену Gibon 900, IP 44 (са пластичном кутијом, батеријама, носачем, прибором за монтажу и вањском управљачком јединицом LCU15-W).

У складу са Правилником о узбуњивању и поступању грађана у случају опасности, Општина Хан Пијесак ће сваког петнаестог у мјесецу у 12:00 часова, провјеравати исправност система за узбуњивање, давањем знака „престанак опасности“.